תקציר עמ' 420 - דוגמה

חישוב שטח עם פונקציה מעריכית