תקציר עמ' 492 - ת. 1

תרגיל חזרה מסכם בנושא בעיות קיצון הכוללות מציאת מרחק עבור זמן מינימלי