תקציר עמ' 485 - ת. 1

תרגיל חזרה מסכם בנושא נגזרת ומשיק