תקציר עמ' 481 - ת. 10

תרגיל חזרה בנושא חישוב שטח הכולל פונקציה רציונאלית ומשיק