תקציר עמ' 475 - ת. 9

תרגיל חזרה מסכם בנושא בעיות קיצון בהנדסת מישור