תקציר עמ' 465 - ת. 3

תרגיל חזרה בנושא חקירת פונקציות רציונאליות