תקציר עמ' 451 - דוגמאות א׳ - ב׳

חישוב נפחים עם פרמטרים ומשיק