תקציר עמ' 450 - ת. 4

חישוב נפח של גוף סיבוב עם פונקציות טריגונומטריות