תקציר עמ' 440 - ת. 22

תרגיל חזרה מסכם בנושא חישוב שטחים הכולל פונקציה טריגונומטרית