תקציר עמ' 438 - ת. 16

תרגיל חזרה מתקדם בנושא חישוב שטחים