תקציר עמ' 437 - ת. 10

חישוב שטח המובגל על ידי גרפים של שתי פונקציות עם פרמטרים