תקציר עמ' 435 - ת. 2

תרגיל חזרה בנושא חישוב שטח של הפונקציה הנגזרת