תקציר עמ' 435 - ת. 1

חישוב שטח שמוגבל בין גרף הפונקציה לבין גרף הפונקציה הנגזרת