תקציר עמ' 431 - ת. 5

חישוב אינטגרל בעזרת מציאת הנגזרת החיצונית והפנימית של פונקציה מורכבת