תקציר עמ' 429 - ת. 10

חישוב שטח המוגבל על ידי גרף פונקציה, המשיק וציר ה-y בעזרת חילוק פולינומים