תקציר עמ' 420 - דוגמה

חישוב שטח המוגבל על ידי גרפים של פונקציות טריגונומטריות