תקציר עמ' 419 - ת. 11

פתרון תרגיל חישוב שטח הכולל פונקציה עם שורשים