תקציר עמ' 414 - ת. 6

תרגיל חישוב שטח הכולל פונקציה רציונאלית