תקציר עמ' 409 - דוגמה

תרגיל הכולל מציאת פרמטרים וחישוב שטח