תקציר עמ' 404 - דוגמה

חישוב שטח המוגבל על ידי גרף פונקציה, המשיק וציר ה-y