תקציר עמ' 401 - דוגמאות א׳ - ב׳

חישובי שטחים כאשר הגרפים של הפונקציות לא נתונים בציור, חישוב שטח בעזרת הערכים המוחלטים של האינטגרלים