תקציר שטחים מורכבים - פולינומים

חישוב שטח על ידי חיבור שני אינטגרלים, עמ׳ 399 - דוגמה