תקציר עמ' 464 - ת. 2

תרגיל חזרה מסכם בנושא משולשים