תקציר עמ' 456 - ת. 3

תרגיל חזרה מסכם בנושא מעגל חוסם משולש