תקציר עמ' 448 - ת. 3

תרגיל חזרה מסכם בנושא משולשים