תקציר עמ' 442 - ת. 7

פתרון תרגיל חזרה בנושא פרופורציות במשולש ישר זוית ומעגל