תקציר פרופורציות במעגל

התכונה של מיתרים במעגל, עמ׳ 430 - דוגמה א׳