תקציר פרופורציות במשולש ישר זוית

תכונת הגובה ליתר במשולש ישר זוית, הגדרת היטל, עמ׳ 422 - דוגמה