תקציר עמ' 417 - ת. 9

תרגיל חזרה מתקדם בנושא דמיון משולשים במעגל