תקציר עמ' 413 - ת. 13

חישוב קוטר חצי מעגל החסום במשולש, חישוב יחס בין שטח משולש לשטח מרובע