חישוב קוטר חצי מעגל החסום במשולש, חישוב יחס בין שטח משולש לשטח מרובע