תקציר עמ׳ 403 - דוגמה

פתרון בעיה המבוססת על דמיון משולשים וכוללת משיק למעגל