תקציר דמיון משולשים במעגל - מיתרים וזויות

סיכום המושגים והמשפטים העיקריים בנושא דמיון משולשים במעגל, עמ׳ 398 - דוגמה