תקציר פרופורציה ותכונת חוצה זוית של משולש במעגל

סיכום המושגים והמשפטים העיקריים