תקציר עמ' 391 - ת. 5

חישוב רדיוס מעגל חסום במשולש ישר זוית, חישוב השטח של הצורה האפורה