חישוב רדיוס מעגל חסום במשולש ישר זוית, חישוב השטח של הצורה האפורה