תקציר מקטע, טבעת

הגדרת מקטע וטבעת, שטח טבעת המוגבלת בין שני מעגלים