תקציר עמ' 387 - ת. 16

תרגיל מתקדם בנושא היקף המעגל ושטחו, אורך קשת ושטח גיזרה