תקציר עמ' 383 - ת. 7

הוכחה כי קטע נתון שווה לרדיוס מעגל החסום על ידי ריבוע ורבע מעגל