תקציר עמ' 374 - ת. 7

חישוב שטח טרפז שווה שוקיים החוסם מעגל וחישוב שטח משולש