תקציר עמ' 367 - ת. 16

הוכחה שמרובע נתון הוא מקבילית, הבעת היקף מקבילית