תקציר מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל

הגדרת מצולע משוכלל, משפטים המתייחסים למצולע משוכלל החסום במעגל ומצולע החוסם מעגל