תקציר מרובע חוסם מעגל

התכונה של מרובע החוסם מעגל, התכונה האופיינית לכל המרובעים שחוסמים מעגל, התכונה שאם מרובע מקיים אז ניתן לחסום בתוכו מעגל