תקציר מרובע חסום במעגל

הגדרת מרובע חסום במעגל, התכונה האופיינית לכל המרובעים החסומים במעגל, עמ׳ 350 - דוגמה א׳