תקציר מעגל חסום במשולש

הגדרת מעגל חסום במשולש, משפט המתייחס למרכז המעגל החסום במשולש, עמ׳ 346 - דוגמה