תקציר עמ' 341 - ת. 12

תרגיל חזרה מתקדם בנושא שני מעגלים