תקציר מעגלים חותכים ומעגלים זרים

המצב ההדדי של שני מעגלים, קטע המרכזים, מעגלים חותכים ומעגלים זרים, משיקים למעגלים חותכים וזרים, הזוית שבין שני מעגלים