תקציר זוית בין משיק למיתר

ניסוח והוכחת משפט הזוית בין משיק ליתר, הזוית שבין ישר למעגל עמ׳ 320-319 - דוגמאות א׳-ב׳