תקציר עמ' 282 - ת. 6

הבעת היקף מרובע שקודקודיו נמצאים על מיתרים מאונכים באמצעות אותיות