הבעת היקף מרובע שקודקודיו נמצאים על מיתרים מאונכים באמצעות אותיות