תקציר מיתרים ומרחקיהם מהמרכז

הקשר שבין מיתרים למרחקיהם ממרכז המעגל, עמ׳ 277 - דוגמה