תקציר אנך ממרכז המעגל למיתר

המרחק של מיתר מהמרכז, אנך מהמרכז למיתר, משפטים הפוכים למשפט האנך מהמרכז למיתר