מקום גיאומטרי, הגדרת המעגל, משפטים המאפיינים את המעגל, מצולע חסום במעגל, עמ׳ 264 - דוגמה